बागमती प्रदेश सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

सुचनाको हक सम्बन्धी

2023-05-16

सूचनाको हक सम्बन्धि त्रैमासिक विवरण माघ २०७९ देखि चैत्र मसान्त सम्म

पुरा पढ्नुहोस्
2022-12-23

सूचनाको हक सम्बन्धि त्रैमासिक विवरण श्रावण २०७९ देखि असोज मसान्त सम्म

पुरा पढ्नुहोस्
2022-05-29

सूचनाको हक सम्बन्धि त्रैमासिक विवरण २०७८ पौष देखि फाल्गुण मसान्त सम्म

पुरा पढ्नुहोस्
2022-05-01

सूचना अधिकारीसँग सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा

पुरा पढ्नुहोस्