बागमती प्रदेश सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

सम्बन्धित लिंक्स

क्र.सं. कार्यालयको नाम वेव ठेगाना
1. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय https://www.opmcm.gov.np/
2. प्रदेश प्रमुखको कार्यालय http://oph.bagamti.gov.np/
3. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय http://ocmcm.bagamati.gov.np
4. आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय http://moial.bagamati.gov.np
5. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय http://moeap.bagamati.gov.np/
6. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय https://molmac.bagamati.gov.np/
7. खानेपानी, उर्जा तथा सिचाई मन्त्रालय http://mowsei.bagamati.gov.np/
8. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय https://mopid.bagamati.gov.np/
9. वन तथा वातावरण मन्त्रालय https://mofe.bagamati.gov.np/
10. श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय https://molet.bagamati.gov.np/
11. सामाजकि विकास मन्त्रालय https://mosd.bagamati.gov.np/
12. स्वास्थ्य मन्त्रालय https://moh.bagamati.gov.np/
13. प्रदेश नीति तथा योजना आयोग http://http://pppc.bagamati.gov.np/
14. प्रदेश लोकसेवा आयोग http://https://spsc.bagamati.gov.np

ताजा जानकारी

२५ भदौ
२०८०

श्री सिभिल सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लि.. काठमाडौँलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिएको सम्बन्धमा

पुरा पढ्नुहोस्
२५ भदौ
२०८०

समस्याग्रस्त सहकारी

पुरा पढ्नुहोस्
०२ श्रावण
२०८०

सूचनाको हक सम्बन्धि त्रैमासिक विवरण चैत्र 2079 देखि चैत्र 2080 असार मसान्त सम्म

पुरा पढ्नुहोस्
०२ श्रावण
२०८०

तह वृद्धि गरिएको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
३१ असार
२०८०

सहकारी संस्थाका ऋणी सदस्यहरुलाई ऋण चुक्ता गर्ने बारेको सूचना।

पुरा पढ्नुहोस्
३१ असार
२०८०

सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन सम्बन्धमा

पुरा पढ्नुहोस्