बागमती प्रदेश सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

माननीय मन्त्री श्री पुकार महर्जनज्यूको पदभार ग्रहण

माफ गर्नुहोस् । विवरण उपलब्ध छैन ।