बागमती प्रदेश सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

अडियो ग्यालरी

Sorry! Audio file not found.

ताजा जानकारी

२५ भदौ
२०८०

श्री सिभिल सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लि.. काठमाडौँलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिएको सम्बन्धमा

पुरा पढ्नुहोस्
२५ भदौ
२०८०

समस्याग्रस्त सहकारी

पुरा पढ्नुहोस्
०२ श्रावण
२०८०

सूचनाको हक सम्बन्धि त्रैमासिक विवरण चैत्र 2079 देखि चैत्र 2080 असार मसान्त सम्म

पुरा पढ्नुहोस्
०२ श्रावण
२०८०

तह वृद्धि गरिएको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
३१ असार
२०८०

सहकारी संस्थाका ऋणी सदस्यहरुलाई ऋण चुक्ता गर्ने बारेको सूचना।

पुरा पढ्नुहोस्
३१ असार
२०८०

सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन सम्बन्धमा

पुरा पढ्नुहोस्