बागमती प्रदेश सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

सूचना तथा समाचार

2023-09-11

श्री सिभिल सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लि.. काठमाडौँलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिएको सम्बन्धमा

पुरा पढ्नुहोस्
2023-07-18

सूचनाको हक सम्बन्धि त्रैमासिक विवरण चैत्र २०७९ देखि चैत्र २०८० असार मसान्त सम्म

पुरा पढ्नुहोस्
2023-07-18

तह वृद्धि गरिएको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2023-07-16

सहकारी संस्थाका ऋणी सदस्यहरुलाई ऋण चुक्ता गर्ने बारेको सूचना।

पुरा पढ्नुहोस्
2023-07-16

सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन सम्बन्धमा

पुरा पढ्नुहोस्
2023-06-25

तह वृद्धिको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2023-05-04

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2023-04-19

बिजनेश इन्क्यूवेशन सेण्टर स्थापना, सञ्चालनमा सहयोग तथा प्रविधि खरिदका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धीको अत्यन्त जरुरी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2022-09-14

इन्जिनियर तथा सव-इन्जिनियर सेवा करारमा लिने सम्वन्धि सूचना र दरखास्त फारम २०७९

पुरा पढ्नुहोस्
2022-06-04

विशेषज्ञ इन्जिनियरिङ्ग परामर्श सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2022-06-06

सवारी साधन खरिदको बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2022-04-29

बिषय विज्ञहरुलाई रोष्टरमा सूचिकृत हुन आउने सम्बन्धि सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2022-04-27

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको लागी सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2022-04-24

तह बृद्धिको लागि निवेदन माग सम्बन्धि सूचना

पुरा पढ्नुहोस्