बागमती प्रदेश सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

ताजा जानकारी :
श्री सिभिल सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लि.. काठमाडौँलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिएको सम्बन्धमा    |    समस्याग्रस्त सहकारी    |    आर्थिक वर्ष 2080/81 को स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, 2080    |    सहकारी तालिम सम्बन्धी कार्यविधि, 2080    |    सार्वजनिक खरिदमा कन्टिन्जेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, 2080    |    सूचनाको हक सम्बन्धि त्रैमासिक विवरण चैत्र 2079 देखि चैत्र 2080 असार मसान्त सम्म    |    तह वृद्धि गरिएको सूचना    |    सहकारी संस्थाका ऋणी सदस्यहरुलाई ऋण चुक्ता गर्ने बारेको सूचना।    |    सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन सम्बन्धमा    |    तह वृद्धिको सूचना    |    सूचनाको हक सम्बन्धि त्रैमासिक विवरण माघ 2079 देखि चैत्र मसान्त सम्म    |    सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना    |    बिजनेश इन्क्यूवेशन सेण्टर स्थापना, सञ्चालनमा सहयोग तथा प्रविधि खरिदका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धीको अत्यन्त जरुरी सूचना    |    सार्वजनिक खरिदमा कन्टिन्जेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, 2079 (आ.व. 2079/80 को लागि)    |    विज्ञप्ति    |    राय प्रतिक्रिया तथा सुझाव उपलब्ध गराईदिने सम्वन्धमा (पर्यटन पूर्वाधार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, 2079)    |    राय प्रतिक्रिया तथा सुझाव उपलब्ध गराईदिने सम्वन्धमा (प्रदेश पर्यटन नीति 2079)    |    सूचनाको हक सम्बन्धि त्रैमासिक विवरण श्रावण 2079 देखि असोज मसान्त सम्म    |    आर्थिक वर्ष 2079/80 को स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, 2079    |    बागमती प्रदेश सरकार संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको संविधान दिवस मनाउने सम्वन्धि आव्हान    |    इन्जिनियर तथा सव-इन्जिनियर सेवा करारमा लिने सम्वन्धि सूचना र दरखास्त फारम 2079    |    विशेषज्ञ इन्जिनियरिङ्ग परामर्श सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना    |    सवारी साधन खरिदको बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना    |    सूचनाको हक सम्बन्धि त्रैमासिक विवरण 2078 पौष देखि फाल्गुण मसान्त सम्म    |    सूचना अधिकारीसँग सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा    |    सूचना अधिकारीसँग सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा    |    प्रदेश आन्तरिक पर्यटन काज सम्बन्धी मापदण्ड, 2078    |    प्रदेश संस्था दर्ता ऐन, 2075    |    प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, 2076    |    प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, 2077    |    प्रदेश पर्यटन ऐन, 2078    |    बिषय विज्ञहरुलाई रोष्टरमा सूचिकृत हुन आउने सम्बन्धि सूचना    |    आर्थिक वर्ष 2079/080 को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको लागी सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना    |    तह बृद्धिको लागि निवेदन माग सम्बन्धि सूचना    |   
  • माननीय मन्त्री श्री पुकार महर्जनज्यूको पदभार ग्रहण

  • नवप्रवर्तन उद्यमी विकास सम्मेलन कार्यक्रममा माननीय मन्त्री पुकार महर्जन ज्यू

परिचय

नेपालको संविधानले¸ नेपालका ऐतिहासिक¸ सांस्कृतिक¸ धार्मिक¸ पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरुको पहिचान¸ संरक्षण¸ प्रवर्द्दन एवं प्रचार प्रसार मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा पर्यावरण अनुकूल पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने¸पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक वातावरण एवं नीति निर्माण गर्ने तथा पर्यटन उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिने पर्यटन सम्बन्धी निति रहेको छ ।

मूलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार पर्यटन क्षेत्र हो । यस क्षेत्रबाट विदेशी मुद्राको आर्जन¸ रोजगारी सिर्जना¸ समग्र आर्थिक विकास र समुन्नतिमा टेवा पुर्याउदै आएको छ । यस प्रदेशमा रहेका सास्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र विकास गरी सो को आर्थिक उपयोग गर्ने तथा पर्यटनलाई यस प्रदेशको आर्थिक आधारको रुपमा ग्रामिण तह सम्म विकास र विस्तार गरी यसको प्रतिफल जनजीवनको तल्लो तह सम्म पुर्याउन संस्कृति र पर्यटन क्षेत्रको विविधिकरण¸ विस्तार र प्रवर्द्दन गर्न आवश्यक रहेको छ ।

यस प्रदेशमा साविकमा उद्योग¸पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेकोमा बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रीपरीषदको निर्णयानुसार प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ (संशोधन सहित) बमोजिम मिति २०७८।०८।१५ गते स्थापना भएको हो ।

 

 

थप पढ्नुहोस्
मा. पुकार महर्जन

मा. पुकार महर्जन


मन्त्री
   
श्री गोविन्द प्रसाद रिजाल

श्री गोविन्द प्रसाद रिजाल


सचिव
९८५५०७५४६६
   
श्री उत्तम चापागाई

श्री उत्तम चापागाई


प्रवक्ता